Καλωσήρθατε στην Ιστοσελίδα μας!Ελπίζουμε να απολαύσετε τη διαδικτυακή σας εμπειρία. Η Nestle Ελλάς Α.Ε.(εφεξής η “Nestle”) δεσμεύεταινα διατηρήσει σχέση εμπιστοσύνης με τους χρήστες της Ιστοσελίδας μας. Οιπαρακάτω όροι διέπουν την από μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας.1.     Επιτρεπόμενη χρήση

Μπορείτε να εξερευνήσετε ελεύθερατην Ιστοσελίδα μας και, όπου αυτό είναι δυνατό, να συνεισφέρετε υλικό σε αυτήν,όπως ερωτήσεις, αναρτήσεις και περιεχόμενο πολυμέσων (πχ. φωτογραφίες, βίντεο).

Εντούτοις, η χρήση τηςΙστοσελίδας και η ανάρτηση υλικού σε αυτήν θα πρέπει να μην είναι παράνομη ήπροσβλητική . Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε:

(α) να μην παραβιάζετετο δικαίωμα τρίτου προσώπου στην ιδιωτικότητά του ∙

(β) να μηνπροσβάλλετε οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας ∙

(γ) να μηνκάνετε δηλώσεις οι οποίες είναι δυσφημιστικές (συμπεριλαμβανομένων και δηλώσεωνκατά της Nestlé),συνδέονται με πορνογραφία, είναι ρατσιστικής ή ξενοφοβικής φύσης, προωθούν τομίσος ή παρακινούν σε βία ή αναταραχές ∙

(δ) να μηναναρτάτε αρχεία τα οποία εμπεριέχουν ιούς ή δύνανται να προκαλέσουν προβλήματαασφαλείας, ή

(ε) να μηνθέτετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε κίνδυνο την ακεραιότητα της Ιστοσελίδας.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότιη Nestle είναι σε θέση να αφαιρέσει οποιαδήποτε περιεχόμενο από τηνΙστοσελίδα το οποίο κατά την άποψή της μπορεί να είναι παράνομο ή προσβλητικό.

Σε περίπτωση υποστήριξης της Nestle ή/καιτων προϊόντων της από τρίτους έναντι ανταλλάγματος η σχέση αυτή θα δηλώνεται μεσαφήνεια στο κοινό.


2.     Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Δήλωση Ιδιωτικότητας της Nestle εφαρμόζεται σε κάθε προσωπικόδεδομένο ή υλικό που μοιράζεστε στην παρούσα Ιστοσελίδα. Μάθετε περισσότερα εδώ 

 

3.     Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

3.1.Υλικό που παρέχεται από τη Nestle

Όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας,συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και σημάτων, σευλικό δημοσιοποιημένο από τη Nestleή για λογαριασμό της στην Ιστοσελίδα (πχ. κείμενο και εικόνες) είναι ιδιοκτησίατης Nestle ή των αδειούχων της.

Μπορείτε να αναπαράγετε αποσπάσματα από την Ιστοσελίδα γιαπροσωπική ιδιωτική χρήση (δηλαδή για μη εμπορική χρήση) εφόσον τα διατηρείτε άθικτακαι σέβεστε όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επ’ αυτών,συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης πνευματικής ιδιοκτησίας η οποία δύναται νασυνοδεύει το εν λόγω υλικό (πχ. © 2014 Nestlé).

3.2. Υλικό που παρέχεται από Εσάς

Δηλώνετε και εγγυάστε στη Nestle ότιείστε είτε ο δημιουργός του υλικού που συνεισφέρετε στην παρούσα Ιστοσελίδα,είτε έχετε αποκτήσει τα σχετικά δικαιώματα (δηλαδή, έχετε λάβει άδεια από τονδικαιούχο) και είστε έτσι σε θέση να συνεισφέρετε το εν λόγω υλικό (πχ. φωτογραφίες,βίντεο, μουσική) στην Ιστοσελίδα.

Συμφωνείτε ότι το υλικό πουσυνεισφέρετε θα τύχει χειρισμού σαν μη εμπιστευτική πληροφορία και χορηγείτεστη Nestle μία δωρεάν, διαρκή και παγκόσμια άδεια να χρησιμοποιεί (συμπεριλαμβανομένηςτης αποκάλυψης, αναπαραγωγής, διαβίβασης, δημοσίευσης ή μετάδοσης) το υλικό πουπαρέχετε για σκοπούς που συνδέονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότιη Nestle δύναται να αποφασίσει ελεύθερα για το κατά πόσο θα κάνειχρήση του εν λόγω υλικού ή όχι και ότι η Nestle μπορεί να έχει ήδη παράξει παρόμοιο υλικό ή να έχειαποκτήσει τέτοιο υλικό από άλλες πηγές, περίπτωση κατά την οποία όλα ταδικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στο υλικό αυτό παραμένουν στη Νestle και στους αδειούχους της.


4.     Ευθύνη

Αν και η Nestle καταβάλεικάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει την ακρίβεια και πληρότητα του υλικούπου περιέχεται στην Ιστοσελίδα μας και να αποφύγει προβλήματα προσβασιμότητας σεαυτήν, δεν είμαστε υπεύθυνοι για ανακριβείς πληροφορίες, προβλήματα στηνπρόσβαση, διακοπή λειτουργίας ή άλλα γεγονότα τα οποία ενδέχεται να σαςπροξενήσουν άμεση (πχ. βλάβη του υπολογιστή) ή έμμεση (π.χ. διαφυγόντα κέρδη)ζημία. Η πρόσληψη και χρήση του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας γίνεται μεδική σας ευθύνη.

Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται ναεμπεριέχει συνδέσμους προς ιστότoπουςτρίτων. Η Nestle δενέχει έλεγχο επί των ιστοτόπων που ανήκουν σε τρίτους, δεν τους υποστηρίζειαπαραίτητα και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτούς, αναφορικά με τοπεριεχόμενό τους την εγκυρότητα και τη λειτουργία τους. Ως εκ τούτου, σαςκαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τα νομικά σημειώματα των εν λόγω ιστοτόπωντρίτων καθώς και να είστε ενημερωμένοι για τις όποιες αλλαγές σε αυτές.

Ενδέχεται να είστε διαχειριστήςενός τρίτου ιστοτόπου και να επιθυμείτε να εισάγετε σύνδεσμο προς την παρούσαΙστοσελίδα. Σε αυτή την περίπτωση, η Nestle δεν αντίκειται σε μία τέτοια ζεύξη εφόσον χρησιμοποιείτετο ακριβές URL της αρχικής σελίδας της παρούσας Ιστοσελίδας (πχ. απαγορεύεταιη «βαθειά ζεύξη») και δεν προβάλλετε με οποιοδήποτε τρόπο ότι σχετίζεστε με ήστηρίζεστε από τη Nestle.Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ζεύξη τύπου «framing» ή παρόμοιες πρακτικές, και πρέπει να διασφαλίσετε ότι οσύνδεσμος προς την Ιστοσελίδα ανοίγει σε ένα νέο παράθυρο.


5.     Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαχειριστής της Ιστοσελίδας είναιη Nestle Ελλάς Α.Ε., Πατρόκλου 4, 151 25 Μαρούσι, Ελλάδα.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ήσχόλιο αναφορικά με την Ιστοσελίδα, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήστεμαζί μας (i) μέσω email στο[nestle.consumers@gr.nestle.com],(ii) τηλεφωνικώς στο [2106844824]ή (iii) ταχυδρομικώςστη διεύθυνση [Πατρόκλου 4, 15125, Μαρούσι, Αθήνα].


6.    Τροποποιήσεις

Η Nestle διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγέςστους παρόντες όρους χρήσης. Παρακαλούμε, ανατρέχετε στην παρούσα σελίδα ανάχρονικά διαστήματα, ώστε να ελέγχετε τις παρούσες και νέες, επιπρόσθετεςπληροφορίες.


7.    Εφαρμοστέοδίκαιο και δωσιδικία

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σεχρήστες που προέρχονται μόνο από την Ελλάδα. H Νestle δεν εγγυάται ότι τα προϊόντα και τοπεριεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας θα είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα σετοποθεσίες διαφορετικές από την Ελλάδα.

Εσείς και η Nestle συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αξίωσηή διένεξη σχετική με την Ιστοσελίδα θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θαεπιλύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών, Ελλάδα.

Copyright © Μαϊος 2015 Nestle ΕλλάςΑ.Ε.